Muzička akademija

Općenito o statici

Pod građevnom statikom podrazumijeva se znanost o nosivosti, odnosno nauka o sigurnosti u građevini.

Građevna se statika bavi izračunima o nosivosti pojedinih nosivih elemenata konstrukcije građevina pod svakodnevnim utjecajem stalnih, ali i izvanrednih opterećenja.

Opterećenja koja djeluju na građevinu mogu se prema vremenskoj promjenjivosti podijeliti na:

 • Stalna (vlastita težina konstrukcije građevine)
 • Promjenjiva (uporabna opterećenja, vjetar, temperatura, snijeg)
 • Izvanredna (potresi, požari, eksplozije)

Vodeću ulogu u građevnoj statici imaju građevinski inženjeri koji nastoje ostvariti i statički dokazati sve arhitektonske zamisli.

Oni se koriste različitim analitičkim i grafičkim metodama kako bi utvrdili učinak vanjskih opterećenja na unutarnja naprezanja i deformacije te prijenos sila nosivom konstrukcijom građevine.

Konzultantske usluge

Povezujemo investitore s arhitektonskim uredima s kojima surađujemo na području cijele Republike Hrvatske.

Isto tako, u mogućnosti smo ponuditi suradnju stranim arhitektonskim i projektantskim uredima te investitorima koji planiraju dolazak na hrvatsko tržište te im je potrebna pomoć u vidu poznavanja hrvatskih normi i propisa.

Reference

Navodimo dio naših ostvarenih projekata na koje smo iznimno ponosni:

Sve projekte možete vidjeti u referentnoj listi

Djelatnosti kojima se bavimo

 • Izrada idejnih projekata konstrukcije
 • Projektiranje armiranobetonskih konstrukcija
 • Projektiranje čeličnih konstrukcija
 • Projektiranje drvenih konstrukcija
 • Projektiranje zidanih građevina
 • Projekti racionalizacije konstrukcija
 • Projekti uklanjanja
 • Projekti rekonstrukcije postojećih građevina
 • Projekti sanacije postojećih građevina
 • Projektantski i stručni nadzor gradnje
 • Seizmičke analize građevina
 • Izrada izvedbenih nacrta, planova oplate i planova armature
 • Legalizacije objekata
 • Revizija armiranobetonskih konstrukcija*

*Naša je tvrtka ovlaštena za reviziju armiranobetonskih i zidanih konstrukcija po našem osnivaču dipl.ing.građ. Branislavu Škori od 1996. godine.