tssav-poz

Opis projekta

Lokacija: Križna cesta 16, 10000 Zagreb
Površina: 2.400 m2
Glavni projekt: Mistrija d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi i ploče
Godina projektiranja: 2001.
Investitor: HEP d.o.o.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta