Škoro pozadina

Opis projekta

Lokacija: Zamet, Mihovilići
Glavni projekt: INK Projekt d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi i ploče
Godina projektiranja: 2009.
Investitor: HEP d.o.o.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije, kontrola izvedbenog projekta, stručni nadzor te savjetovanje za vrijeme građenja