Škoro pozadina

Opis projekta

Lokacija: Grada Wirgesa bb, Samobor
Površina: 4.500 m2
Konstrukcija: Armirano-betonska montažna konstrukcija
Godina projektiranja: 2003.
Investitor: KONZUM d.d.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije