Opis projekta

Lokacija: Križanje Pilareve i Gupčeve ulice, Slavonski Brod
Glavni projekt: Biro Ulični
Konstrukcija: Zidana građevina
Godina projektiranja: 2001.
Opis posla: Izrada glavnog i izvedbenog projekta konstrukcije