petri-poz

Opis projekta

Lokacija: Petrinjska 9, 10000 Zagreb
Površina: 3.500 m2
Glavni projekt: “Mistrija” d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi i okviri
Godina projektiranja: 1996.
Investitor: Tehnika d.d.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije