Opis projekta

Lokacija: Kumičićeva ulica 57, Slavonski Brod
Glavni projekt: Biro Ulični
Konstrukcija: Armirano-betonski okviri
Godina projektiranja: 2005.
Opis posla: Izrada glavnog i izvedbenog projekta konstrukcije