Opis projekta

Lokacija: Križanje Gupčeve i Mažuranićeve ulice, Slavonski Brod
Glavni projekt: Biro Ulični
Konstrukcija: Armirano-betonski okviri
Godina projektiranja: 1996.
Opis posla: Izrada glavnog i izvedbenog projekta konstrukcije