stamb-p

Opis projekta

Lokacija: Zmajanska 23, 10000 Zagreb
Površina: 250 m2
Glavni projekt: Arhitektonski studio G&B d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi
Godina projektiranja: 2015.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta