Opis projekta

Lokacija: Križanje Grižanske i Malekove ulice, 10000 Zagreb
Glavni projekt: Biro Ulični
Konstrukcija: Kombinacija armirano-betonskih zidova i okvira
Opis posla: Izrada izvedbenog projekta konstrukcije te kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti