Opis projekta

Lokacija: Reljkovićeva 16, Slavonski Brod
Glavni projekt: Biro Ulični
Konstrukcija: Zidana građevina
Godina projektiranja: 2003.
Opis posla: Izrada glavnog i izvedbenog projekta konstrukcije