Škoro pozadina

Opis projekta

Lokacija: Županijska ulica 2, Vukovar
Površina: 4.300 m2
Glavni projekt: Baština d.o.o.
Konstrukcija: Zidana konstrukcija
Godina projektiranja: 2005., nije izvedeno po projektu
Investitor: Gradski muzej Vukovar
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta