RAIF-POZ

Opis projekta

Lokacija: Magazinska 69, 10000 Zagreb
Površina: 17.500 m2
Godina projektiranja:   2007.