feroterm

Opis projekta

Lokacija: Ilica – Zagrebačka, 10000 Zagreb
Površina: 3.000 m2
Konstrukcija: Kombinacija armirano-betonskih zidova i okvira
Godina projektiranja: 2002.
Investitor: “Feroterm” d.o.o.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta