Škoro pozadina

Opis projekta

Lokacija: Škurinjska cesta 2b, 51000 Rijeka
Godina projektiranja: 2009.
Opis posla: Kontrola glavnog projekta konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti