Ravna-Gora-pozz

Opis projekta

Lokacija: Ulica Ivana Mažuranića, Ravna Gora
Površina: 1.050 m2
Glavni projekt: “Hidroinženjering” d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonska
Godina projektiranja: 2011.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta