audi-poz

Opis projekta

Lokacija: Velimira Škorpika 21-23, 10000 Zagreb
Godina projektiranja: 2003.
Opis posla: Kontrola glavnog projekta konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti.