montelektro

Opis projekta

Lokacija: Marka Marulića 5, Sveta Nedjelja
Površina: 850 m2
Glavni projekt: B.M.P. d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonski zidov i okviri
Godina projektiranja: 2016.
Investitor: “Montelektro d.o.o.”
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije nadogradnje drugog kata te izvedbenog projekta