muz-poz

Opis projekta

Lokacija: Trg maršala Tita 12, 10000 Zagreb
Površina: 11.818 m2
Glavni projekt: Mistrija d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi
Godina projektiranja: 2007.
Investitor: Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta, projektantski nadzor te savjetovanje. Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja poslovne građevine te prenamjena za potrebe Muzičke akademije

Projektirana poslovna građevina se nalazi u Zagrebu, na križanju Trga maršala Tita 12 i prilaza Gjure Deželića 3, na k.č.br. 2801, k.o. Centar. Projektom se predviđa rekonstrukcija postojeće građevine (Fabrisova zgrada). Rekonstrukcija sadrži rušenje dijela postojeće konstrukcije i izvedbu nove.

Nova građevina će u principu biti istovjetna postojećoj, ali sagrađena s novim, kvalitetnijim materijalima i prema novim, suvremenijim propisima.

Građevina se sastoji od podruma, prizemlja i 6 katova, a njena visina iznad tla je oko 31,3 m. Bruto površina građevine je 11800 m2.

Proračun i dimenzioniranje konstrukcije za horizontalna i vertikalna opterećenja provedeno je na prostornom modelu pomoću programa “TOWER 6”.

Seizmička analiza je provedena za slijedeće parametre prema normama HRN ENV 1998:

Lokacija (VIII+ zona) ag/g = 0,25
Faktor važnosti građevine ϓI = 1,2
Faktor ponašanja q = 3,0
Kategorija tla – tip B
Opterećenja na konstrukciju su određena prema propisima, i to:
Snijeg s = 1,50 kN/m2
Korisno q = 3,00 kN/m2
Korisno – vozna površina q = 16,7 kN/m2
Vjetar I zona

Opterećenje od pregradnih zidova uzeto je u iznosu od gz = 2,5 kN/m2, a linijsko opterećenje po fasadi f = 5,0 kN/m’.

Upotrebljeni materijali:

Armatura betonskih elemenata je za šipke B500B i mreže B500B i B500A, dok je beton klase C25/30 za zidove i ploče, odnosno C30/37 za stupove, razreda izloženosti XC1.

Vertikalna konstrukcija

Građevina se izvodi kao armirano-betonska a čini je kombinacija armirano-betonskih zidova različitih debljina i armirano-betonskih okvira na fasadi i dijelu unutrašnjosti. Na mjestu postojećih zidova (koji ostaju nakon uklanjanja dijela građevine) u modelu je predviđen spriječen vertikalni pomak.

Horizontalna konstrukcija

Horizontalne konstrukcije se izvode kao monolitne armirano-betonske ploče debljine 20 cm, slobodno oslonjene na grede ili zidove. Ploče su maksimalnog raspona od 7 metara.

Iznimka je stropna ploča anexa koja ima debljinu od 30 cm radi mogućnosti pristupa vatrogasnog vozila. Ova ploča je oslonjena na stupove, odnosno zidove po obodu konstrukcije.

Temeljenje

Temeljenje građevine je na armirano-betonskoj ploči debljine 70 cm, dok je temeljna ploča dogradnje debljine 40 cm. Između višeg objekta i prigradnje nema dilatacije u temeljnoj ploči.

Prigradnja je izvedena naknadno, tj. kada se izgradio viši objekt, kako bi se na taj način smanjila diferencijalna slijeganja. Svaki od objekta proračunavao se nezavisno.

Podaci koji govore o složenosti građevine

  • Uvjetovanost konstrukcije prijašnjom arhitekturom građevine i prilagođavanje već izgrađenoj dogradnji
  • Visoka seizmička zona i visoka važnost građevine
  • Torziona osjetljivost građevine
  • Nekoliko zahtjevnih visokostjenih nosača s otvorima
  • Torziona osjetljivost građevine kod seizmičkog opterećenja