mercator

Opis projekta

Lokacija: Zagrebačka cesta 1610, 10000 Zagreb
Površina: 40.000 m2
Konstrukcija: Kombinacija armirano-betonskih zidova i okvira
Godina projektiranja: 2006.
Investitor: Tehnika d.d.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

Prema prihvaćenom arhitektonskom idejnom rješenju, STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA na uglu Ljubljanske avenije i Zagrebačke ceste sastoji se od tri konstruktivna dijela:

 • uredski dio zgrade sastoji se od prizemlja i dva kata koji zauzima veći dio tlocrta
 • od trećeg do osmog kata nalazi se stambeni dio, koji je tlocrtno nepravilan i površinski znatno manji
 • podzemni dio se sastoji od garaža kroz tri nivoa

Građevina bi se izvela bez dilatacija.

Brutto površina građevine je cca 40000 m2.

Kod proračuna stabilnosti koristilu su se slijedeći ulazni podaci:

 • za vertikalno opterećenje
  • stalno opterećenje od vlastite težine konstrukcije i predviđenih podnih slojeva
  • korisno (pokretno) opterećenje:

uredski prostori p=2,0 kN/m2
lokali p=5,0 kN/m2
supermarket u prizemlju p=10,0 kN/m2
skladišni prostor u prizemlju p=20 kN/m2
lagani pregradni zidovi gz=2,5 kN/m2
stubišta i spojni hodnici p=3,0 kN/m2
garaže, rampe p=3,5 kN/m2 (p=5,0 kN/m2)
krovno opterećenje snijegom p=1,25 kN/m2
zelene površine uz objekt p=5,0 kN/m2
vatrogasno vozilo SLW 30 (P=300 kN) p=16,67 kN/m2

 • Materijali
  • Predpostavljeni materijali za ab stupove su C30/37 (MB-40) i C35/45 (MB-45) i B500B (RA-500/550), dok je za grede predpostavljeno C25/30 (MB-30) i B500B (RA-500/550). Armirano-betonske ploče svih etaža izvesti će se od C25/30 (MB-30) i armirati mrežama B500B (MAG-500/560), isto se odnosi i na ab zidove. Temeljna ploča se izvodi od C25/30 (MB-30) i armira rebrastom armaturom B500B (RA-500/550).

Osnovni konstruktivni sistem poslovnog dijela zgrade predstavlja armirano-betonska okvirna konstrukcija sa stupovima na osnom razmaku od 600 cm u jednom smjeru i na osnom razmaku 750 cm u drugom smjeru. U oba smjera se izvode ab grede. Armirano betonski zidovi također učestuju u prijenosu horizontalnih i vertikalnih opterećenja. Stropne konstrukcije su armirano-betonske ploče debljine d=20 cm.

Konstruktivni sistem stambenog dijela predstavljaju armirano-betonski zidovi debljine 20 cm. Zidovi slijede raster donjih etaža. Stropne konstrukcije su ab ploče debljine 20 cm.

U podzemnim etažama predviđen je po obodu sistem ab zidova debljine 25 cm, dok su ostali zidovi debljine od 20 cm. Stropne konstrukcije su ab ploče bez greda, ali s kapitelima na pojedinim stupovima. Stropna ploča podruma -1 ima debljinu 30 cm (odnosno 40 na dijelu prometnih površina), a podruma –2 i -3 debljinu 25 cm.

Opisana prostorna okvirna konstrukcija s armirano-betonskim zidovima prenosi ukupno vertikalno i horizontalno opterećenje preko armirano betonske ploče debljine od 130 cm na temeljno tlo.

Radi omogućavanja izvedbe podzemnih dijelova građevine u suhom, posebnim projektom predviđa se u I etapi izvedba zaštite građevne jame.