Škoro pozadina

Opis projekta

Lokacija: Uvala Soline 1, 22203 Rogoznica
Glavni projekt: FORUM projekt d.o.o.
Godina projektiranja: 1995.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije marine “Frapa” i pripadajućih sadržaja