Projektbeschreibung

Lage: Omišalj, Njivice
Fläche: 450 m2
Hauptprojekt: Studio Ante Murales d.o.o.
Konstruktion: Armirano-betonska
Projektjahr: 2016.
Auftragbeschreibung: Hauptentwurfsherstellung von Konstruktionen und Ausführungsentwurfsherstellung

Prema prihvaćenom arhitektonskom idejnom rješenju arhitektonskog ureda “Studio Ante Murales”, višestambena građevina R u Njivicama na otoku Krku ukupne bruto površine cca 450 m2, sastoji se od ukupno tri etaže i to:

  • Osnovni uredski dio građevine koji se nalazi u prizemlju građevine
  • Stambeni dio građevine na 1. i 2. katu

Građevina je gledano po svakoj etaži zasebno tlocrtno pravilna, no gledano zajedno izuzetno nepravilna velikih konzola i raspona.

Kod proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije koristili su se slijedeći ulazni podaci:

Vertikalno opterećenje

  • stalno opterećenje od vlastite težine konstrukcije i predviđenih podnih slojeva
  • korisno (pokretno) opterećenje:

uredski prostori p=2,0 kN/m2
lagani pregradni zidovi  gz= 1,5 kN/m2
stubišta p = 3,0 kN/m2
krovno opterećenje šljunkom  p=2,0 kN/m2
konzolne površine p=4,0 kN/m2

Horizontalno opterećenje

  • seizmičko opterećenje; projektirana seizmična zona VIII stupanj

Osnovni konstruktivni sistem cijele građevine predstavlja armirano-betonska konstrukcija zidova debljine 20 i 25 cm.
Sve stropne konstrukcije izvedene su kao armiranobetonske ploče debljine 22 cm, osim na jednom djelu gdje je ploča debljine 16 cm.

Kod velikih konzola na prvome katu izvedene su skrivene grede visine 60 cm i 80 cm ispod i iznad etaže tako da međusobno čine okvirnu konstrukciju.

Opisana prostorna armirano-betonska konstrukcija prenosi ukupno vertikalno i horizontalno opterećenje preko armirano-betonske temeljne ploče debljine 40 cm na temeljno tlo.

  • Materijali

Cijela armiranobetonska konstrukcija izvedena je od betona razreda C25/30, te armaturnog čelika za mreže B500A, odnosno B500B za šipke. Radi smanjenja dugotrajnog progiba, konzolni dio građevine se izvodi uz prethodno nadvišenje oplate u iznosu od 15 mm.

Podaci koji govore o složenosti građevine

  • Visinski nepravilna konstrukcija
  • Veliki rasponi konzola do 7 metara
  • Visoka seizmička zona