iris-poz

Opis projekta

Lokacija: Ulica kneza Branimira 125, 10000 Zagreb
Površina: 4.500 m2
Glavni projekt: Arhitektonski studio GiB d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonski okviri
Godina projektiranja: 2006.
Investitor: IRIS d.o.o.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta