stamb-d

Opis projekta

Lokacija:  Senčićeva 3a, Ivanić – Grad
Površina: 400 m2
Glavni projekt: ARM d.o.o.
Konstrukcija: Zidana + armirano-betonski zidovi
Godina projektiranja: 2016.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta