RB4

Opis projekta

Lokacija: Ul. kardinala Stepinca 31, Dubrovnik
Površina: 7.500 m2
Glavni projekt: FORUM projekt d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonska
Godina projekitanja: 2016.
Investitor: Importane Resort d.o.o.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

 

Dodatne informacije

 

Prema prihvaćenom arhitektonskom projektu, hotel “Royal Blue” ukupne bruto povšine od cca 7500 m2, sastoji se od dva podruma, suterena, prizemja, 3 kata te krovne terase (ukupno 7 etaža).

Tlocrtne dimenzije u nivou podruma -2 su 36,65 m x 38 m s manjim promejna po visin (na manje). Maksimalna visina građevine od kote podruma -2 do vijenca ploče stepeništa iznosi 27,85 m.

Opterećenja na konstrukciju su određena prema propisima, i to:

Snijeg + vjetar s=1,25 kN/m2
Korisno – sobe q=3,00 kN/m2
Korisno – lobby, bazeni q=5,00 kN/m2
Korisno garaža q=3,50 kN/m2
Potres ag=0,305 g
Vjetar III zona

Seizmički proračun je proveden na prostornom modelu za armirano-betonsku konstrukciju.

Parametri za seizmički analizu su: q0=3,0 (nepovezani zidovi, klase duktilnosti M), neregularna konstrukcija po visini, oblik sloma zidova kw=1.0, tlo kvalitete “A”. Tako je faktor ponašanja usvojen u vrijednosti od q=2,4.

Budući da građevina ima dosta zidova pomaci konstrukcije na vrhu građevine nisu veliki (x smjer 10,55 mm i y smjer 12,50 mm), pa katni pomaci nisu posebno analizirani.

Kod izrade ovog projekta korišteni su podaci o provedenim geotehničkim istražnim radovima. Predpostavljen je koeficijent posteljice u vrijednosti od k=50000 kN/m3 i nosivost za isnovno opterećenje od sdop=500 kN/m2.

Vertikalna konstrukcija

Vertikalnu konstrukciju čine armirano-betonski zidovi sa stupovima. Obodni podrumski zidovi su debljine 25 cm, dok su svi ostali u pravilu debljine 20 cm.

Horizontalna konstrukcija

Horizontalne konstrukcije su u pravilu armirano-betonske ploče bez greda, oslonjene na zidove ili stupove. Grede se pojavljuju samo po obodu i u nivou suterena i podruma -1 gdje preuzimaju opterećenje od radijalnih zidova gornjih etaža. Ploče su ovisno o nivoima i opterećenju debljine 16, 20, 25 i 30 cm.

Temeljenje

Temeljenje se izvodi na temeljnoj ploči debljine 60 cm (zona lifta i stepeništa), dok je sve ostalo izvedeno u obliku temeljnih traka i temelja samaca povezanih veznim gredama, visine 60 cm promjenljivih dimenzija. Temelje je bilo potrebno izvesti od betona klase C 30/37.

Na parceli se nalazi niz potpornih zidova maksimalne visine 530 cm (od dna temelja). Proveden je proračun za nekoliko karakteristični potpornih zidova. Potporni zidovi uglavnom služe za formiranje pristupne prometnice. Opterećenje po prometnici je određeno kao vozilo SLW 30.

Za vezu s građevinom susjednog hotela izvesti će se čelični pješački most na rasponu od 650 cm. Most će na strani postojećeg hotela imati nepomični oslonac, dok će na strani novog hotela horizontalni pomak biti dozvoljen. Kao konstruktivna mjera izvesti će se ovjes sajlama na zgradi postojećeg hotela.

Materijali

Armatura betonskih elemenata je za šipke B500B i mreže – B500B, odnosno B500A, a beton je klase C 25/30 i C30/37 (većina stupova, dio ab ploča (30 cm) i dio zidova), razreda izloženosti XC1 i XC2. Armatura B500B se koristi za sve vertikalne elemente osim vanjskih podrumskih zidova.