Opis projekta

Lokacija: Križanje Zagrebačke avenije i Petrovaradinske ulice, 10000 Zagreb
Površina: 38.000 m2
Godina projektiranja: 2005.
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi i okviri
Opis posla: Kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti