zvon-cen-poz

Opis projekta

Lokacija: Ulica Crvenog Križa, 10000 Zagreb
Površina: 60.000 m2
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi
Godina projektiranja: 2005.
Investitor: Tehnika d.d.
Opis posla: Kontrola glavnog projekta konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti