centar-antunovic

Opis projekta

Lokacija: Zagrebačka avenija 100, 10090 Zagreb
Površina: 26.000 m2
Godina projektiranja: 2003.
Investitor: Antunović TA d.o.o.
Opis posla: Kontrola glavnog projekta konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti