Škoro pozadina

Opis projekta

Lokacija: Sunčana ul. 37A, Bizovac
Površina: 4.100 m2
Glavni projekt: Studio Ante Murales d.o.o.
Godina projektiranja: 2015.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta. Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa toplica – dogradnja zgrade lječilišnog smještaja, postrojenja akumulatora topline, rekonstrukcija zgrade geotermalnog “bubreg” bazena i rekonstrukcija zgrade “akvapolis” bazena