billa-rot-poz

Opis projekta

Lokacija: Jadranska avenija 2, 10000 Zagreb
Glavni projekt: Materija d.o.o.
Godina projektiranja: 2007.
Opis posla: Kontrola glavnog projekta konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti