ban-poz

Opis projekta

Lokacija: A. Cesarca 2, 10000 Zagreb
Površina: 36.000 m2
Konstrukcija: Armirano-betonski okviri
Godina projektiranja: 2010.
Investitor: Centar gradski podrum
Opis posla: Kontrola glavnog projekta konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti

Projektirana građevina se nalazi u Zagrebu, u ulici A. Cesarca 2. Projektom se predviđa izgradnja novog stambeno-poslovnog kompleksa ukupne površine od 36.000 m2.

Građevina se sastoji od 5 podruma, prizemlja te 7 katova (ukupno 13 etaža).

Radi svojeg položaja u strogom centru grada te nemogućnosti izvođenja klasičnog načina gradnje radi opasnosti od urušavanja okolnih građevina, “BAN Centar” je prva građevina u Hrvatskoj koja se gradila tzv. “top-down” metodom, odnosno nakon izvedbe dijafragme te čeličnih stupova, prvo se izbetonirala ploča prizemlja s jednim otvorom u sredini.

Na taj način građevina se gradila obrnutim redoslijedom (od etaže -1 prema -5) s time da je svaka oplata novobetonirane ploče “visila” na čeličnim sajlama prethodno izbetonirane ploče.

Nakon završetka podzemnog dijela građevine, pristupilo se izvedbi nadzemnog dijela građevine klasičnim postupkom gradnje.