dub-aer-poz

Opis projekta

Lokacija: 20213 Čilipi
Površina: 28.000 m2
Godina projektiranja: 2015.
Opis posla: Kontrola glavnog i izvedbenog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti armirano-betonske konstrukcije