ELUSAR

Opis projekta

Lokacija: Križanje Zagrebačke avenije i Petrovaradinske ulice, 10000 Zagreb
Površina: 38.000 m2
Godina projektiranja: 2005.
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi i okviri
Opis posla: Kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti

STAMBENA GRAĐEVINA GRIŽANSKA

Opis projekta

Lokacija: Križanje Grižanske i Malekove ulice, 10000 Zagreb
Glavni projekt: Biro Ulični
Konstrukcija: Kombinacija armirano-betonskih zidova i okvira
Opis posla: Izrada izvedbenog projekta konstrukcije te kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti

STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA PILAREVA

Opis projekta

Lokacija: Križanje Pilareve i Gupčeve ulice, Slavonski Brod
Glavni projekt: Biro Ulični
Konstrukcija: Zidana građevina
Godina projektiranja: 2001.
Opis posla: Izrada glavnog i izvedbenog projekta konstrukcije

STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA GUPČEVA

Opis projekta

Lokacija: Križanje Gupčeve i Mažuranićeve ulice, Slavonski Brod
Glavni projekt: Biro Ulični
Konstrukcija: Armirano-betonski okviri
Godina projektiranja: 1996.
Opis posla: Izrada glavnog i izvedbenog projekta konstrukcije

STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA KUMIČIĆEVA

Opis projekta

Lokacija: Kumičićeva ulica 57, Slavonski Brod
Glavni projekt: Biro Ulični
Konstrukcija: Armirano-betonski okviri
Godina projektiranja: 2005.
Opis posla: Izrada glavnog i izvedbenog projekta konstrukcije

STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA RELJKOVIĆEVA

 

Opis projekta

Lokacija: Reljkovićeva 16, Slavonski Brod
Glavni projekt: Biro Ulični
Konstrukcija: Zidana građevina
Godina projektiranja: 2003.
Opis posla: Izrada glavnog i izvedbenog projekta konstrukcije

 

 

Stambena građevina R

Opis projekta

Lokacija: Omišalj, Njivice
Površina: 450 m2
Glavni projekt: Studio Ante Murales d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonska
Godina projektiranja: 2016.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

Prema prihvaćenom arhitektonskom idejnom rješenju arhitektonskog ureda “Studio Ante Murales”, višestambena građevina R u Njivicama na otoku Krku ukupne bruto površine cca 450 m2, sastoji se od ukupno tri etaže i to:

  • Osnovni uredski dio građevine koji se nalazi u prizemlju građevine
  • Stambeni dio građevine na 1. i 2. katu

Građevina je gledano po svakoj etaži zasebno tlocrtno pravilna, no gledano zajedno izuzetno nepravilna velikih konzola i raspona.

Kod proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije koristili su se slijedeći ulazni podaci:

Vertikalno opterećenje

  • stalno opterećenje od vlastite težine konstrukcije i predviđenih podnih slojeva
  • korisno (pokretno) opterećenje:

uredski prostori p=2,0 kN/m2
lagani pregradni zidovi  gz= 1,5 kN/m2
stubišta p = 3,0 kN/m2
krovno opterećenje šljunkom  p=2,0 kN/m2
konzolne površine p=4,0 kN/m2

Horizontalno opterećenje

  • seizmičko opterećenje; projektirana seizmična zona VIII stupanj

Osnovni konstruktivni sistem cijele građevine predstavlja armirano-betonska konstrukcija zidova debljine 20 i 25 cm.
Sve stropne konstrukcije izvedene su kao armiranobetonske ploče debljine 22 cm, osim na jednom djelu gdje je ploča debljine 16 cm.

Kod velikih konzola na prvome katu izvedene su skrivene grede visine 60 cm i 80 cm ispod i iznad etaže tako da međusobno čine okvirnu konstrukciju.

Opisana prostorna armirano-betonska konstrukcija prenosi ukupno vertikalno i horizontalno opterećenje preko armirano-betonske temeljne ploče debljine 40 cm na temeljno tlo.

  • Materijali

Cijela armiranobetonska konstrukcija izvedena je od betona razreda C25/30, te armaturnog čelika za mreže B500A, odnosno B500B za šipke. Radi smanjenja dugotrajnog progiba, konzolni dio građevine se izvodi uz prethodno nadvišenje oplate u iznosu od 15 mm.

Podaci koji govore o složenosti građevine

  • Visinski nepravilna konstrukcija
  • Veliki rasponi konzola do 7 metara
  • Visoka seizmička zona

OŠ Branimira Markovića, Ravna Gora

Ravna-Gora-pozz

Opis projekta

Lokacija: Ulica Ivana Mažuranića, Ravna Gora
Površina: 1.050 m2
Glavni projekt: “Hidroinženjering” d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonska
Godina projektiranja: 2011.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

 

Distribucijski centar “Jamnica”

Opis projekta

Lokacija: Kanfanar
Površina: 4.500 m2
Godina projektiranja: 2008.
Investitor: Jamnica d.d.
Opis posla: Kontrola glavnog projekta konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti

 

Stambena građevina P

stamb-p

Opis projekta

Lokacija: Zmajanska 23, 10000 Zagreb
Površina: 250 m2
Glavni projekt: Arhitektonski studio G&B d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi
Godina projektiranja: 2015.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta